Nr. 1 43. årgang, 70-året for Danmarks befrielse

Gudstjeneste mandag den 4. maj kl. 21.00 i Spentrup kirke

 

Befrielsesdagene den 4. og 5. maj for 70 år siden vil naturligvis blive mindet og højtideligholdt ud over hele landet. De fleste danskere har i dag ingen personlig erindring om besættelsesårene, eftersom de først er født efter 1945. Derfor er det fortsat nødvendigt på værdig vis at markere ikke blot mindet om dem, der døde i kampen for Danmarks frihed, men tillige, ved at trække de lyse majdage i 1945 frem, erindre hinanden om, at et folks frihed langt fra er nogen selvfølge. Den nationale frihed, som er folkets ret til at tænke og tale frit og gennem den demokratiske proces at afstikke retningslinjerne for samfundets udvikling, er en frihed, der altid kræver indsats og undertiden tunge ofre. Modstandsbevægelsen førte kampen imod den tyske besættelse med døden som risiko og måtte bære svære tab. I juni måned sidste år mindedes vi med kransenedlæggelse og gudstjeneste Hvidstengruppens indsats. Modstandsbevægelsen ydede dengang et vægtigt bidrag til den verdensomspændende kamp imod den nazistiske undertrykkelse, og i maj 1945 var Danmark atter et frit land. Vi har i dag al mulig grund til at være glade og taknemlige, og i en tid hvor det demokratiske Europa trues af terror og indskrænkelse af retten til at ytre sig frit, kan besættelsestiden minde os om, at det nytter noget at stå fast og bekæmpe ondskaben.

Om aftenen den 4. maj 1945 lød befrielsesbudskabet fra London i radioen, og kort tid efter samledes sognets beboere sig til gudstjeneste i Spentrup kirke. På 70-årsdagen for disse begivenheder vil vi lokalt, som traditionen foreskriver, højtideligholde mindet ved mandag den 4. maj at holde festgudstjeneste i Spentrup kirke kl. 21.00 – på det tidspunkt, hvor menigheden samledes til gudstjeneste for 70 år siden. Det gør vi ud fra den tanke som Mads Nielsen i 1945 fik udtrykt i den sang, han skrev til det befriede Danmark. ”En lærke letted”:

Men du, som styrter de stoltes riger

og løser fangne af bolt og bånd,

dig flyver hjerternes tak i møde,

vor skæbne er i din stærke hånd.

Nu er det forår og Danmark frit.

Velsign det, Herre, fra sund til klit.

 

Klaus Frisman