Barnedåb og navngivning

Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn. 
Medlemsskab af folkekirken fås ikke automatisk ved fødslen.  Man bliver medlem ved at blive døbt.
Dåb kan i Spentrup Kirke og Gassum Kirke ske de fleste søn- og helligdage. 
Ved dåb skal der være mindst 2 faddere. Disse skal være døbte og være indforståede med fadderforpligtelsen. 
Navne og adresser på fadderne oplyses til præsten. 

Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives og også da skal der rettes henvendelse til præsten. Her fås også det skema, som skal benyttes. 
Når barnet er døbt (eller navngivet), meddeler præsten dette til folkeregisteret, og i løbet af kort tid vil barnets personnummerbevis blive tilsendt.
Mere om dåben kan læses her på http://www.folkekirken.dk