Spentrup menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 8155@sogn.dk

Formand
Tove Kirk
Frejasvej 7A
8981 Spentrup
87 82 82 84 / 30 27 82 84
tove.kirk@mail.dk

Næstformand 
Hanne Kirstine Larsen
Ydunsvej 7
8981 Spentrup
86 47 74 19 / 24 65 39 18
ole-hanne@mail.dk

Kontaktperson
Aksel Henriksen
Lokesvej 14
8981 Spentrup
23 43 31 29
aksel.henriksen@mail.dk

Kasserer
Gervid F. Hansen
Baldersvej 8
8981 Spentrup
86 47 91 10 / 40 27 91 10
gervid.hansen@tdcadsl.dk

Kirkeværge
Karl Erik Giversen 
Hamletsvej 1
8981 Spentrup
86 47 78 63 / 30 49 78 63
kenesrevig@yahoo.dk

Øvrige medlemmer
Niels Aage Petersen
Thorsvej 12
8981 Spentrup
23 72 56 49
nielsaage46@gmail.com
Kjeld Bülow
Dyssehøvej 10, Jennum
8981 Spentrup
86 47 74 92 / 40 41 70 61
kbulow46@gmail.com

Desuden er præsterne fødte medlemmer af menighedsrådet.

 

Valgte uden for menighedsrådet
Bygningssagkyndig
Arne Herholdt
Stationsvej 7
8981 Spentrup
40 26 51 06

Regnskabsfører
Asta Poulsen
Mariagervej 6
9560 Hadsund
98 58 48 11 / 61 60 37 11
asta.carl@gmail.com

Webmaster 
Anne Weinreich
Thorsvej 12
8981 Spentrup
27 43 46 53
anne.wein49@gmail.com

Gassum menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 8156@sogn.dk

Formand
Mona Kastrup Kjersgaard
Asfergvej 16, Hvidsten
8981 Spentrup
61 65 69 49
monakjersgaard@mail.dk

Næstformand og kirkeværge
Christina Lundby Braad
Amtsvejen 17, Gassum
8981 Gassum
86 47 81 18
gassumga@post5.tele.dk

Kontaktperson
Liss Henny Didriksen
Østervænget 3, Gassum
8981 Spentrup
86 47 83 18
lissdidriksen@gmail.com

Kasserer
Peter Oustrup Larsen
Nyvej 5, Gassum
8981 Spentrup
86 47 81 09 / 20 81 81 50
nyvejpl@outook.dk

Øvrige medlemmer
Annalisa Secher
Ruhøjvej 30,Søgaard
8983 Gjerlev J
86 47 83 30

Desuden er præsterne fødte medlemmer af menighedsrådet.

Valgte uden for menighedsrådet
Bygningssagkyndig
Anders Jørgen Nygaard
Amtsvejen 33, Gassum
8981 Spentrup
86 47 82 91

Regnskabsfører
Asta Poulsen
Mariagervej 6
9560 Hadsund
98 58 48 11 / 61 60 37 11
asta.carl@gmail.com

Webmaster 
Anne Weinreich
Thorsvej 12
8981 Spentrup
27 43 46 53
anne.wein49@gmail.com

Asferg menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 8151@sogn.dk

Formand
Marianne Høj Madsen
Elmegårdsvej 3, Asferg
8990 Fårup
23 43 06 16
hoejmadsen@gmail.com.


Meta Kamp Nielsen
Østergade 17
8990 Fårup
86 44 34 68 / 24 77 37 55
metaknielsen@hotmail.com

Kirkeværge
Jens Roed Nielsen
Blegvadbrovej 1
8990 Fårup
27 52 36 71
roed@post11.tele.dk

Kasserer og bygningssagkyndig
Jørgen Mark
Blegvadbrovej 10
8990 Fårup
22 37 33 30
markblegvadgaard@gmail.com

Kontaktperson
Birthe Vestergaard
Rågevj 10
8990 Fårup
30 34 27 73
birthe.vestergaard54@gmail.com

Desuden er præsterne fødte medlemmer af menighedsrådet.


Valgt uden for menighedsrådet
Regnskabsfører
Asta Poulsen
Mariagervej 6
9560 Hadsund
98 58 48 11 / 61 60 37 11
asta.carl@gmail.com