Alle Helgens Dag
Søndag den 1. november

Alle Helgens Dag mindes vi dem, vi har mistet og savner, ved særligt smukke gudstjenester, hvor sorgen og kærligheden får lov at fylde. Vi tænder lys og læser navnene op på dem, vi har mistet i sognene i årets løb. Det sker ved gudstjenesterne den 1. november i hhv. Gassum kl. 10.30, Spentrup kl. 14 og Asferg kl. 16. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at tage en rose og et lys i våbenhuset og sætte ud på kirkegården.