Fra 2019 har kirkeministeriet valgt, at indskrivning til konfirmation 2020 alene kan ske digitalt på denne hjemmeside: 

 

https://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

(linket vil også være på kirkens hjemmeside).

 

Går konfirmanden i skoler udenfor Spentrup, Gassum og Asferg (Dvs. andre skoler end Blicherskolen), så vil undervisningen foregå sammen med konfirmandens klassekammerater hos den lokale præst. Går konfirmanden på Blicherskolen sker undervisningen efter aftale med skolen i ugerne efter efterårsferien og igen efter vinterferien i Spentrup Kirke og Sognegård ved sognenes præster.

Tilmelding kan kun ske digitalt indtil udgangen af september, - herefter kan tilmelding alene ske ved henvendelse til kordegn Hanna Færregaard (hfa@km.dk).

Der er fælles intro-arrangement for alle, der skal konfirmeres i Spentrup, Gassum og Asferg 2020 i Gassum Kultur- og Aktivitetshus onsdag den 4. september kl. 17.00-21.00 (der serveres Pizza undervejs). Her vil præsterne kort fortælle konfirmanderne om deres konfirmationsundervisning og konfirmation. Historiefortæller Hans Nejsum, Hvidsten, vil fortælle om Hvidstengruppen, hvorefter vi sammen ser den danske spillefilm om Hvidstengruppen. Når man har digitalt tilmeldt sin konfirmand, vil man få svar retur med relevante oplysninger om arrangementer og undervisning.

Forårets konfirmationer er i 2020

(datoer for 2021 findes på kirkernes hjemmeside):

Spentrup Kirke:
8. maj 2020 kl. 11.00 (7.A, Blicherskolen)
9. maj 2020 kl. 10.15 (7.H, Blicherskolen)
10. maj 2020 kl. 9.00 (fra andre skoler)
10. maj 2020 kl. 11.00 (7.B, Blicherskolen)

Gassum Kirke: 8. maj kl. 9.00

Asferg Kirke: 3. maj kl. 10.30 (om nødvendigt også 9.00)