I forbindelse med bestræbelserne på at finde den helt rigtige nye præst til sognene, vil både menighedsråd og sognepræst også gerne sige en stor tak til vikarpræst Laila Hansen, der siden 1. november har ydet en stor indsats i vore sogne. Laila Hansen skal videre til en ny vikaransættelse tættere på sit hjem udenfor Viborg, og vi ønsker hende al mulig lykke og velsignelse i hendes videre arbejde.

Menighedsrådene vil gerne sige tak og inviterer til sammenkomst i Asferg efter Laila Hansens afskedsgudstjeneste søndag den 30. juni kl. 10.15 i Asferg Kirke.