ÆNDREDE GUDSTJENESTETIDER

I løbet af sommeren forsøger vi os med nye gudstjenestetider i de tre kirker. Den tidlige morgengudstjeneste vil fortsat være kl. 9, mens højmessen kl. 10.15 rykkes til kl. 10.30. Med længere afstand mellem tjenesterne får vi bedre mulighed for flere dåb ved den tidlige gudstjeneste, vi åbner muligheden for at holde to højmesser med altergang, og samtidig bliver der bedre tid til en snak i kirkedøren efter den første gudstjeneste. Vi håber, at vi alle kan vænne os til, at det nu hedder 10.30, og at de nye tidspunkter vil imødekomme ønsker og behov.  

Når du læser gudstjenestelisten, vil du også se, at der hen over sommeren og efteråret vil være flere aftengudstjenester, end vi er vant til. Vi håber og tror på, at en kort aftengudstjeneste med sang, bøn og en kortere prædiken eller refleksion vil harmonere bedre med kalenderen for mange – både i sommerferien med mange planer og aktiviteter i løbet af dagen og i den travle hverdag. Datoerne er annonceret i gudstjenestelisten bagerst i bladet, men hold øje med Facebooksiden for mere information om den enkelte gudstjeneste. Vi glæder os til at se jer og håber, at mange vil være med, når vi byder indenfor til aftengudstjeneste.  

GASSUM KIRKE LUKKET

på grund af orgelistandsættelse fra den 24. august til den 30. oktober

Lige inden Corona lukkede Danmark ned, nåede vi at få lagt nye hynder på kirkebænkene i Gassum Kirke. Efter denne ufrivillige nedlukning beklager vi, at vi selv er nødt til at lukke kirken. Kirkens Frobenius-orgel fra 1950 trænger til en grundig renovering, som vil blive udført af Viborg Ny Specialsnedkeri- og Orgelbyggeri ved Peter Skibsted Nielsen i perioden fra den 24. august til den 30. oktober. Kirken må i denne periode holdes lukket, men vi er velkomne til at benytte kirkerne i Spentrup og Asferg.
Og derefter – på glædeligt gensyn i Gassum Kirke til november – med nye hynder og et orgel så godt som nyt.

Mona Kjersgaard, fmd. Gassum Menighedsråd

KONFIRMAND 2021


I efteråret får vi traditionen tro mange nye gudstjenestedeltagere på kirkebænkene – nemlig de helt unge, der skal konfirmeres til foråret og derfor begynder til konfirmationsforberedelse i løbet af efteråret. Tag godt imod de unge – kirken er et fremmed sted med både sprog og ritualer, vi ikke kender fra andre steder, og de kommende konfirmander lærer både i undervisningen og ved gudstjenesterne. Vi præster og medarbejdere glæder os til at lære den nye årgang at kende.

Indskrivning til konfirmation 2021 i hhv. Spentrup, Gassum og Asferg foregår i forbindelse med høstgudstjenesterne hhv. søndag den 20. september kl. 10.30 i Spentrup for konfirmander i Spentrup og Gassum, og i Asferg søndag den 27. september kl. 10.30. Her vil vi gerne invitere årets kommende konfirmander til en festlig gudstjeneste, hvorefter vi samles i Sognegården/Konfirmandstuen, hvor præsterne vil fortælle, og konfirmanderne bliver skrevet op til konfirmationen.
Efter aftale med Blicherskolen i Spentrup begynder den ugentlige undervisning for 7. årgang i uge 43, hvor 7.a og 7.b mødes hhv. tirsdag og onsdag kl. 8 i Spentrup Kirke, mens 7.h møder til undervisning onsdage kl. 10. Konfirmander i Asferg får direkte besked efter sommerferien.


Konfirmationerne i 2021 finder sted på følgende datoer:


Spentrup Kirke:
Fredag den 30. april 2021 kl. 11.00 (7.a, Blicherskolen)
Lørdag den 1. maj 2021 kl. 10.15 (7.h, Blicherskolen)
Søndag den 2. maj 2021 kl. 9.00 (Andre skoler)
Søndag den 2. maj 2021 kl. 11.00 (7.b, Blicherskolen) 

Gassum Kirke:
Fredag den 30. april 2021 kl. 9.00

Asferg Kirke:
Søndag den 2. maj 2021 kl. 10.30 (om nødvendigt også kl. 9.00)