NYHED: KIRKEBIL

Er man gangbesværet, eller der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke, er man velkommen til at bestille kirkebil til gudstjeneste i Spentrup, Gassum og Asferg.

kontakte RANDERS TAXA på tlf.:70 15 00 15 (Senest lørdag kl.15.00)

 

Asferg:

Det går planmæssigt med renoveringen af Asferg præstegård. Arkitekten Gert Madsen, Vissing har udarbejdet materiale vedr. renoveringen. Beskrivelsen af renoveringsopgaven er i begyndelsen af januar sendt i udbud. Det er en indbudt licitation og i slutningen af januar åbnes buddene og der vælges en totalentreprenør. Vi har ønsket at arbejdet er færdigt lige inden sommerferien, men kan først se, når buddene kommer ind, hvordan tidsrammen bliver. Når vi har en slutdato på renoveringen, kan vi starte processen med ansøgning og ansættelse af en ny præst til Spentrup, Gassum og Asferg. Indtil da er vi heldigvis godt hjulpet af Laila Hansen, der har fået forlænget sit vikariat.

Formand for Asferg menighedsråd, Marianne Høj Madsen

 

Kirkeblad

Fælles for pastoratet gælder, at vi er udfordret i forhold til omdeling af bladet. Budnet har omlagt ruterne og afleverer ikke i postkasser med markering af ”nej tak til reklamer”. Vi forsøger i rådene at få bladene ud til alle i sognene, men har man ikke fået bladet, vil der være kirkeblade af finde i dagligvarebutikkerne i de tre sogne, i pastoratets to plejecentre og i kirkernes våbenhuse.

 

 

 

 

Samtaler med præsten

Hvis man gerne vil have en samtale med en præst, er man altid velkommen til at tage kontakt til en af pastoratets præster. Det er bedst at ringe i forvejen og lave en aftale. Præsten har tavshedspligt. En samtale kan foregå hjemme hos én selv, hos præsten eller i kirken. Det er også muligt at bede om at modtage nadver i eget hjem.