Spentrup

Til det kommende menighedsrådsvalg har vi til menighedsrådet i Spentrup behov for nye medlemmer, idet flere af de nuværende takker af efter en mangeårig god og aktiv tid.

Jeg vil derfor meget gerne på vegne af menighedsrådet opfordre alle her i sognet, som har interesse i det kirkelige arbejde, til at overveje en eventuel opstilling til valget. Som det fremgår af ovenstående, afholdes der et orienterende møde tirsdag d. 9. juni kl. 20 i Spentrup Kirke, hvor der vil være lejlighed til at høre nærmere om menighedsrådets arbejde. Opstilling og valg finder sted den 15. september.

Kom og deltag i debatten, du er velkommen til at ringe med hensyn til forhåndsorientering.  Vær en af dem, der er med i lokalarbejdet, få indflydelse og vær med til at gøre en indsats for kirkens liv i et fællesskab.

Menighedsrådsarbejdet kan være tørt, men er også spændende – det er både det kirkelige, som du har indflydelse på, men også hvilke aktiviteter der skal være i Sognegården samt, og måske det vigtigste, at være med til at komme med nye ideer og tiltag, så vi kan give et fremtidsskub til vores yngre her i sognet. Der er brug for et menighedsråd, som kan være med til at skabe gode rammer og nye muligheder for kirkens liv.

Du kan være medvirkende til at give retning og udvikle vores måde at være kirke på og dermed sætte vores lokale kirke, om ikke på landkortet, så på bykortet. Der er mange forskellige arbejdsopgaver med økonomistyring, personalemæssige forhold, drift af bygninger, kirkegården m.v., hvor der er brug for medlemmernes kompetencer, og er du IT-interesseret, kan du være med til at bringe os frem i den digitale verden.

Vær i øvrigt opmærksom på, at Spentrup menighedsråd på tværs af sognene har et tæt samarbejde med menighedsrådene i Gassum og Asferg i det fælles pastorat, som betjenes af vores to præster.

Tove Kirk, fmd. Spentrup Menighedsråd

 

Gassum

Den 15. september skal der være valg til menighedsrådet, og i år skal det foregå ved en valgforsamling.
I Gassum Menighedsråd er vi flere, der er oppe i årene, og vi håber meget, at der er nye, yngre kræfter fra Gassum sogn, der kunne have lyst til at træde til.

Det har givet os mange gode oplevelser og et godt fællesskab at sidde i menighedsrådet. Arbejdet spænder vidt fra ansættelse af præster og medarbejdere, vedligehold af kirken, plan for kirkegården, planlægning og afvikling af arrangementer, til medarbejdermøder og fællesmøder med menighedsrådene i Spentrup og Asferg.

For mange mennesker har det at komme i kirke en vigtig plads

-          ved milepælene i livet og i svære stunder

-          med musikken og de mange gode salmer

-          en almindelig søndag eller til højtiderne

-          til fred og eftertanke.

Vi har en fin gammel kirke i Gassum og meget dygtige og engagerede præster og medarbejdere.

Har du lyst til at tage del i dette og føre det videre, eller kender én, der har, så henvend dig gerne til en af os ”gamle” og mød op den 15. september.

Mona Kjersgaard, fmd. Gassum Menighedsråd

 

 

Asferg

Vores menighedsråd består af 5 medlemmer – som er med til at præge kirkelivet i Asferg.

Det har været en travl, men spændende 4-årig periode, der nu snart er forbi. I denne periode har det været præsteansættelser og renovering af præstegården, der har fyldt mest, men også vores tætte samarbejde med menighedsrådene i Gassum og Spentrup har været vægtet højt. Jeg synes, vi har været gode til at samle sognene på en positiv og givende måde. Der er kommet nye tiltag, og traditioner er blevet videreført. Det er vigtigt i et aktivt lokalområde, at også kirken er med som aktør, og vi kan kun blive bedre til at åbne op mod lokalområdet. Af og til mangler vi input til, hvad du synes er vigtigt for vores kirkeliv. Vi håber, at der til orienteringsmødet kan komme en debat om, hvad det er, der er vigtigt lige for vores kirke og pastorat, og hvilke aktiviteter, I synes, der skal være i den kommende tid.

Marianne Høj Madsen, fmd. Asferg Menighedsråd