Når Kunsten går i kirke - Studiekreds om kunst og kirke i foråret 2019.

Vi inviterer hermed til en studiekreds om kunst og kirke. Den forløber over tre gange, en introduktion ved præsterne Birgith Nørlund og Peter Ulvsgaard i Spentrup Sognegård, - en rundvisning på Randers Kunstmuseum ved museumsdirektør Lise Jeppesen og en kirketur i det østjyske ved kirkehistoriker og kunsthistoriker, Lektor Carsten Bach Nielsen, Aarhus Universitet.

Tirsdag d. 2. april kl. 19-21. Kunsten i kirken.

Meget af den kunst, der udsmykker danske kirker, er gammel. Den fortæller, hvordan vores forfædre forstod kristendommen og gav deres tro udtryk. Fascinerende er det at få et glimt af vores egen fortid ved at gå tæt på de romanske døbefonte, de gamle kalkmalerier eller mindetavler er delt forkert. Billederne skulle fortælle om Gud og troen på ham, og op gennem århundrederne kan man se, at forestillingerne om Gud ændrede sig gradvist. Kirken blev sig også bevidst, at billederne kunne bruges til at præge menighedens tro og forestillinger. Man ville noget med kunsten, fortælle, forkynde, formane, trøste og måske også forskrække.

Mange af os finder det spændende at tage den gamle kunst i øjesyn. Dengang som nu kæmpede man med at forstå sig selv i en verden i forandring.

Den moderne kirkekunst fascinerer også. Den taler vores eget sprog, forkynder og fortæller mere pågående og ligefremt, hvordan det moderne menneske tumler med livets store spørgsmål og med tro. Moderne kunst- nere giver deres meget forskellige bud på disse åbne spørgsmål i stadigt flere af vores kirker.

I menighedsrådene ved man godt, at vores tid er fyldt med modsatrettede forestillinger om de ting, der forkyndes i kirken, og at moderne mennesker har besvær med at knytte forbindelsen mellem det moderne liv og kirkens forkyndelse.

Der er langt i tid mellem den romanske kunstner, der huggede i sten til den moderne kunstner. Men deres anliggende er måske ikke særligt langt fra hinanden? Det vil vi se nærmere på første gang vi mødes i Spentrup Sognegård med en række eksempler fra de danske kirker.

Tirsdag d. 30. april kl. 19-21.

Kirken og kristendommen i kunsten, nærvær og fravær. Vi har sat Lise Jeppesen, mag.art og direktør på Randers Kunstmuseum, stævne på museet denne aften. Lise Jeppesen har taget udfordringen op og inviterer os indenfor denne aften for at vise os eksempler på kunsten, både når den tager livtag med kristendommen og når kristendom og tro er bevidst fraværende i den moderne kunst.

Fælles transport aftales i studiekredsen.

Tirsdag d. 14. maj kl. 17:30.

Kirketur i særligt blik for kunsten i kirkerne i det østjyske. Med afgang fra Spentrup Sognegård bevæger vi os sammen med lektor Carsten Bach Nielsen ud for at se flere kirker, hvor kunsten spiller en afgørende rolle. Der er inkluderet forplejning i denne afslutningsudflugt i studiekredsen.

Deltagelse i studiekredsen kræver ikke anden forudsætning end, at man er interesseret. Studiekredsen ledes af Peter Ulvsgaard, tilmelding til studie- kredsen til Peter på peu@km.dk.