Mandag d. 25. marts kl. 10.00 i Sognegården i Spentrup

Tale- hørepædagog Bent Bach, Hornslet afslutter sin foredragsrække om egnen - og om Sem sogn i særdeleshed med at fortælle om:

1. ”De, der kom udefra”. Om vanskelighederne med at blive optaget i et gammelt bondesamfund.

2. ”At leve i et mangelsamfund”. Om 2. Verdenskrig og tidens selvhjælp, rationering og vold.

3. Som vanligt krydres foredraget med ”passende jydehistorier”.

Der serveres kaffe/the og rundstykker.

 

Menighedsrådene