Efteråret er traditionen tro også den tid, hvor årets konfirmander begynder at ”gå til præst”. Det betyder også, at sogne og menigheder modtager nye gudstjenestedeltagere. Tag godt imod de unge, de vil både ved undervisningen og ved særlige gudstjenester blive ledt ind i kirkens sprog og ritualer. Vi præster og medarbejdere glæder os til at lære denne nye årgang at kende. Fælles for alle konfirmanderne i pastoratet gælder, at de alle har fælles introduktion i Gassum Kultur og Aktivitetshus onsdag den 4. september kl. 17.00-20.00 (der serveres pizza undervejs). Her vil præsterne kort fortælle konfirmanderne om deres konfirmationsundervisning og konfirmation. Historiefortæller Hans Nejsum vil fortælle om Hvidstengruppen, der blev henrettet for 75 år siden, og som vi (som der kan læses om i dette kirkeblad) lørdag den 29. juni mindedes.

Efter aftale med Blicherskolen i Spentrup begynder den ugentlige undervisning for 7. klasserne i uge 43. 7.a og 7.b møder henholdsvis tirsdage og onsdage kl. 8.00 i Spentrup Kirke, 7.h møder til undervisning i Spentrup Kirke onsdage kl. 10.00. Konfirmander i Fårup skole, der skal konfirmeres i Asferg får besked vedr. undervisning o.a.