2020 er sangens år. Det er ligeledes 80 år siden, alsangen tog sin begyndelse i Aalborg, og snart ser også den 19. udgave af Højskolesangbogen dagens lys. Der synges overalt i landet i disse år, sangen binder os sammen. Det vil vi gerne markere i pastoratet ved at åbne vore kirker og sognegård for sangaftener, hvor der ikke kræves andet end lysten til at synge sammen.

I foråret er følgende 3 arrangementer planlagt:

Asferg Kirke torsdag den 5. marts kl. 19.00
Forårssange og salmer

Gassum Kirke torsdag den 26. marts kl. 19.00
Forårssange og salmer

Spentrup Sognegård tirsdag den 21. april kl. 19.00
Jeg vælger mig april”. Sang- og foredragsaften ved Johan Herold, Åbyhøj.

Johan Herold er tidl. skoleinspektør og sekretær for grænseforeningen, og hans liv har altid været gennemsyret af sang og musik.

Han skriver: Vi vil synge vore smukke forårssange og hilse våren velkommen. 

2020 er jo året, hvor 19. udgave af Højskolesangbogen udkommer. Jeg synes, det et for tidligt. Vi har knap nok fået de mange fine nye sange i 18. udgave fordøjet. Jeg vil imellem sangene gerne fortælle om Slesvigernes trængselstid fra1864 til 1920, - og det forår, der i 1920 kom til sønderjyderne efter afstemningen 10. februar, først og fremmest de nordslesvigske, der var tættest knyttet til Danmark.

De 56 år, der gik til afstemningen i 1920, var ikke nemme for dansksindede, men de holdt ud selv om fortyskningen langsomt gled mod nord, og afstemningsresultatet den 10. februar var i relation til den nuværende grænse i tråd med forventningerne. Jeg vil også skue fremad mod vores nutid, der har vist, at dansk og tysk lever fint sammen i grænselandet.