Er man gangbesværet, eller der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke, er man velkommen til at bestille kirkebil til gudstjeneste i Spentrup, Gassum og Asferg.

Kontakt RANDERS TAXA på tlf. 70 15 00 15 (senest lørdag kl. 15.00)