”Hvad skal ritualer til for?”

Hvordan står det til med gudstjenesten i dagens Danmark? Det har tre udvalg nedsat af biskopperne undersøgt, og der lægges nu op til en samtale landet over om gudstjenestens fremtid. De tre udvalg ser hver især på ritualer og gudstjenester: hvordan de er nu, og hvordan udviklingen kan blive fremover. Den første rapport kom i efteråret 2018, og de to næste følger i 2019.

I den anledning vil de to Randersprovstier invitere til følgende aftener:

1.     Torsdag d. 21. 2. kl. 19.00-21.30 i Sct. Mortens Hus, Randers. Her vil Sognepræst ved Clemens kirke og kirkehistoriker Susanne Gregersen indlede denne række om gudstjenesten i folkekirken, men at svare på, hvorfor der er så mange (uforståelige?) traditioner? Og hvorfor er der så mange forskellige synspunkter om dette inden for Folkekirken?

2.     Torsdag d. 7. marts kl. 19.00-21.30 i Sct. Clemens Kirke, Randers. Her vil or- ganist Mads Wadmann fortælle om gudstjenestens musik, og hvordan vi ser på musikkens funktion i forhold til tradition og fornyelse.

3.     Onsdag d. 10. april kl. 19.00-21.30 i Ommersyssel Kirkecenter, (Gjerlev gl. skole). ”Gudstjeneste til tiden fra evighed til evighed.” Oplæg ved sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyngby. Jørgen Demant er tillige sekretær for alle de tre biskoppelige udvalg og har derfor fingeren på pulsen og indsigt i det arbejde, der foregår. Jørgen Demant vil fremlægge resultaterne af statusrapporterne: Skal vi have én gudstjenesteform eller skal vi give det hele frit til menighed og præst? Er højmessens dage talte? Eller skal vi alle til at gå til forskellige slags gudstjenester – hver gudstjeneste med sin aldersgruppe og interesse? Hvad er et gudstjenesteligt fællesskab? Har vi brug for et fælles rum, med fastlagte ritualer?

4.     Torsdag d.12. septemberkl.19.00-21.30 i Kristrup Sognegård. Oplæg ved biskop Elof Westergaard, Ribe. Elof Westergaard var formand for det første af de nedsatte udvalg, der har beskæftiget sig med bredden i gudstjenesteordninger mellem fornyelse og genkendelighed og vil med sit oplæg sætte de fremtidige perspektiver til diskussion. I efteråret skal menighedsrådene og andre interesserede for alvor i gang med diskussionen af de tre rapporter, og hvad der skal ske fremover.