I eftersommeren fra august tilbydes igen et hold babysalmesang i Spentrup Kirke. Tilbuddet henvender sig til de helt små fra ca. 2 – 12 måneder og deres voksne i alle tre sogne.

Musikpædagog Birgitte Debel Kragh står som tidligere for holdet. Forløbet strækker sig over 8 gange med start i uge 34 torsdag den 22. august kl. 9.30.

Babysalmesangen foregår i Kirken, og efterfølgende er der kaffe og hyggeligt samvær i Sognegården.

Tilbuddet er gratis og er også åbent for børn, som har været med på det seneste hold. Tilmelding til Kjeld Bülow på tlf. 40 41 70 61 eller på mail kbulow46@gmail.com