Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre/bedsteforældre eller anden voksen. Babysalmesang er ét af pastoratets tilbud for at de mindste skal opleve musik, salmer, sang og små sansemotoriske lege i det smukke kirkerum. Efterårets babysalmesang er torsdag i perioden 22. august – 10. oktober kl. 9.30 i Spentrup Kirke ved Musikpædagog Birgitte Debel Kragh og efterfølgende kaffe/the i Spentrup Sognegård for alle interesserede.

Der er tilmelding til Kjeld Bülow på enten kbulow46@gmail.com eller mobil 40 41 70 61. Både mødre, fædre og bedsteforældre kan deltage med baby. Det er også muligt at møde op og melde sig til én af de torsdage, hvor der er babysalmesang.