Kirkebladet bærer i dette nummer præg af, at den forgangne sommer har budt på ganske særlige højtideligheder, markeringer og fester. Der vil derfor udover de normale præsentationer af efterårets arrangementer være længere tekster fra den afholdte mindemarkering i Hvidsten og Gassum. Årsdagen for henrettelsen af de 8 fra Hvidstengruppen, den 29. juni 1944 i Ryvangen i København, og først efter krigen ført hjem til Hvidsten, bliver hvert år markeret ved kransenedlæggelse på Mindepladsen. I år på 75 års dagen for henrettelserne blev dette markeret ved en dag, hvor især efterlevende efter Hvidstengruppen sammen med Dronning Margrethe mindedes de, der dengang gav deres liv for Danmarks frihed. På opfordring af mange bringer bladet Biskop Henrik Wigh-Poulsens prædiken fra Gassum Kirke og Sognepræst Peter Ulvsgaards mindetale fra Hvidsten. At markere både sørgeog festdage har alle dage også været faste holdepunkter i kirkens kalender. Sammen med opgaven at forkynde Kristus som dødens overvinder, har det altid også været en del af den kristne kirkens opgave at gøre fortiden relevant for nutiden. Kirken er ikke først og fremmest en hvidkalket bygning, men udgøres af alle, der samles i kirken og bruger ritualer og tro i både festdage og sørgedage.

Ikke alene bød sommeren på en smuk og alvorlig markering af de, der gav deres liv, da Danmark var besat. Sommeren bød også på både en varm afsked med sognepræst Laila Hansen, der i 8 måneder efter Hans Erik Apelgrens afgang holdt skansen og var sognene en god præst indtil den gamle præstegård i Asferg stod færdigistandsat. Efter afsked kom så en velkomst. Søndag den 7. juli blev pastoratets nye præst Trine Daugaard Jepsen ordineret af Biskop Henrik Wigh-Poulsen i Asferg Kirke, og ved samme lejlighed indsat i sit embede som sognepræst for Spentrup, Gassum og Asferg af Provst Ingelise Strandgaard.

Tak til alle, der var med denne dag ved både ordination, indsættelse og efterfølgende velkomst i Asferg forsamlingshus. Trine Daugaard Jepsen præsenterer sig selv her først i bladet.

En sidste nyhed, der også kan afspejles i dette blad er at Blicherskolens 3. Klasser kort før sommerferien deltog i en kirkeuge, som eleverne selv senere her i bladet fortæller lidt fra.

Sognepræst Peter Ulvsgaard.