Årets konfirmander fra Blicherskolen deltager i:

Kyndelmissegudstjeneste i Spentrup Kirke torsdag den 6. februar kl. 19.00

Sogneindsamlingen søndag den 8. marts i Spentrup

Påskegudstjeneste i Asferg Kirke torsdag den 2. april kl. 19.00

Hel studiedag/studietur med alle på årgangen torsdag den 16. april kl. 8.00

Forårets konfirmationer kan findes på gudstjenestelisten her i kirkebladet.

Datoer for 2021 findes på kirkernes hjemmeside, og datoer for 2022 offentliggøres fra februar 2021.

Indskrivning til konfirmation 2021 sker efter sommerferien – læs mere i det kirkeblad, der udkommer 1. juni 2020.