tirsdag21apr2020

Sangaften i Spentrup kirke

tirsdag21apr2020 kl. 19:00 - 20:00

”Jeg vælger mig april”. Sang- og foredragsaften ved Johan Herold, Åbyhøj.

Johan Herold er tidl. skoleinspektør og sekretær for grænseforeningen, og hans liv har altid været gennemsyret af sang og musik.

Han skriver: Vi vil synge vore smukke forårssange og hilse våren velkommen. 

2020 er jo året, hvor 19. udgave af Højskolesangbogen udkommer. Jeg synes, det et for tidligt. Vi har knap nok fået de mange fine nye sange i 18. udgave fordøjet. Jeg vil imellem sangene gerne fortælle om Slesvigernes trængselstid fra1864 til 1920, - og det forår, der i 1920 kom til sønderjyderne efter afstemningen 10. februar, først og fremmest de nordslesvigske, der var tættest knyttet til Danmark.

De 56 år, der gik til afstemningen i 1920, var ikke nemme for dansksindede, men de holdt ud selv om fortyskningen langsomt gled mod nord, og afstemningsresultatet den 10. februar var i relation til den nuværende grænse i tråd med forventningerne. Jeg vil også skue fremad mod vores nutid, der har vist, at dansk og tysk lever fint sammen i grænselandet.