torsdag12sep2019

En aften i Kristrup Sognegård

torsdag12sep2019 kl. 19:00 - 21:30

 

”Hvad skal ritualer til for?”

En aften i Kristrup Sognegård for alle interesserede i Randers og omegn med interesse for vores folkekirkes gudstjeneste.Oplæg ved biskop Elof Westergaard, Ribe. Elof Westergaard var formand for det første af de nedsatte udvalg, der har beskæftiget sig med bredden i gudstjenesteordninger mellem fornyelse og genkendelighed og vil med sit oplæg sætte de fremtidige perspektiver til diskussion. I efteråret skal menighedsrådene og andre interesserede for alvor i gang med diskussionen af de tre rapporter, og hvad der skal ske fremover.