søndag05maj2019

Befrielsesgudstjeneste - Spentrup

søndag05maj2019 kl. 10:15 - 11:15

 

Befrielsesgudstjeneste i Spentrup Kirke kl. 10.15, frokost i Spentrup Sognegård og efterfølgende foredrag ved pastor emeritus, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, forfatter, klummeskribent m.v. Ole Juul Hansen.

Pris for frokost: kr. 20,- (vand/øl/vin kan købes)

I dette år, hvor Hvidstengruppen mindes ved kransenedlæggelse i Hvidsten og efterfølgende gudstjeneste d. 29. juni i Gassum Kirke, markeres 5. maj i Spentrup Kirke og Sognegård, hvor Ole Juul holder gudstjeneste og efterfølgende taler i Sognegården under overskriften: Fra individ til folk - Juli 44

Foredraget vil belyse Martin A. Hansens særlige syn på et fælles etisk og moralsk instinkt i folket, som det kommer til udtryk i hans refleksioner over hændelserne i det besatte København under folkestrejken i juli 1944. Det handler om et fællesskab, der har dybe rødder i et folk og som genindsætter det enkelte individ i et etisk og moralsk forpligtende ansvar, hvor en i folket og det enkelte individ nedarvet retssynstanke spiller en afgørende rolle. Der drages i foredraget sammen- ligning tilbage til kristningen i Danmark o. år 1000, hvor et lignende skred i den enkelte og folket gør sig gældende, sådan som Martin A. Hansen beskriver det i ”Orm og Tyr”.