Korarbejde i sognene

Siden 1981 har der været ungdomskor bestående af op mod 20 piger i alderen ca. 13-20 år.
Koret er lønnet med fast grundløn + pr. tjeneste. Der øves en time hver torsdag fra kl. 17.00 - 18.00 og koret fungerer ved begge kirker. Som hovedregel (bortset fra skoleferier): Ved alle højmesser i Spentrup samt ved særlige gudstjenester (f. eks. spejder- og ungdomsgudstjenester) og i Gassum ved alle gudstjenester kl. 19.00, på 1. helligdage og ved særlige lejligheder. Og i begge kirker ved bryllupper.
Siden 1999 har der desuden været et voksenkor bestående af tidligere medlemmer af kirkekoret. Dette ulønnede kor, i almindelighed bestående af omkring 15 deltagere, kaldet Veterankoret, øver ca. en gang om måneden fra september til maj. Medlemmerne er alle, hvad man kunne betegne som "tidligere særdeles aktive og særligt interesserede medlemmer af kirkekoret", som derfor gerne mødes for at glæde sig ved det at synge sammen.
Veterankoret laver hvert år 3. søndag i advent "De 9 Læsninger"  en optakt til julen i ord & toner, undertiden andre korkoncerter samt medvirker i øvrigt ved særlige lejligheder.
Begge kor ledes af organisten.
 

Med korhilsen
Mogens Kjærgreen

Telefon 86 46 63 66 - 40 82 31 03